مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه کافی شاپ 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه کافی شاپ 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه کافی شاپ هتل 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه کافی شاپ هتل 1398/07/18 رجوع به آگهی
اجاره غرفه بستنی فروشی 1398/05/22 رجوع به آگهی
اجاره غرفه بستنی فروشی هتل 1398/05/22 رجوع به آگهی
اجاره غرفه بستنی فروشی هتل 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران 1397/05/01 1397/05/12
واگذاری یک باب مغازه تریا و بستنی فروشی خود به مساحت 220 متر مربع به مدت یک سال جهت اجاره 1397/02/23 رجوع به آگهی
اجاره مغازه پیتزا فروشی و تریای به همراه فضای آشپزخانه 1396/05/26 1396/06/15
صفحه 1 از 3