مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساختمان تجاری 1399/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری منافع یک قطعه زمین 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان سابق و واحد تجاری امور آبفا به صورت قرارداد اجاره 1398/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان سابق و واحد تجاری امور آبفای 1398/07/03 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و وسائل نقلیه فرسوده شرکت 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش پراید -بیل مکانیکی لودری 1391/09/23 1391/10/06
فروش تعدادی از خودروها 1391/09/22 1391/10/06
واگذاری تعدادی از خودروها 1391/09/19 1391/10/06
فروش لوله و اتصالات آهنی و.. 1391/05/18 1391/06/01
فروش لوله و اتصالات آهنی-شیر فلکه و اتصالات و.. 1391/05/15 1391/06/01
صفحه 1 از 2