مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سه باب واحد تجاری (بصورت رهن و اجاره) 1399/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سه باب واحد تجاری واقع در مجتمع خدماتی، رفاهی 1399/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری 5 واحد زمین با کاربری مسکونی 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری 5 واحد زمین با کاربری مسکونی 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش 5 واحد زمین با کاربری مسکونی 1399/04/29 رجوع به آگهی
5 واحد زمین با کاربری مسکونی 1399/04/11 رجوع به آگهی
اجاره فضای تبلیغات پل عابر پیاده 1397/03/05 رجوع به آگهی
اجاره فضای تبلیغات پل عابر پیاده 1397/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب واحد تجاری 1397/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب واحد تجاری 1397/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2