مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
دو دستگاه ترانسفورماتور برق زیمنس, لوله های گالوانیزه آب تجهیزات تصویربرداری مازاد, تجهیزات پزشکی مس... 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات، چدن، ضایعات تجهیزات پزشکی و تعدادی یخچال 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات ، چدن ، ضایعات تجهیزات پزشکی و تعدادی یخچال 1399/02/31 رجوع به آگهی
فروش چیلر اسقاط ضایعات آهن آلات, پنجره های آلومینیوم مستعمل و کلیشه های رادیولوژی 1398/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره فضای مازاد موجود در محوطه بیمارستان ( 40 متر ) را جهت بوفه 1398/04/05 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات وتعدادی دستگاه صنعتی 1397/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری فضای مازاد موجود در محوطه بیمارستان را جهت بوفه به صورت اجاره 1397/05/03 رجوع به آگهی
اجاره فضای مازاد موجود در محوطه بیمارستان جهت بوفه 1396/04/03 رجوع به آگهی
فروش ضایعات بیمارستان 1396/03/31 رجوع به آگهی
فضای مازاد موجود در داخل بیمارستان را جهت انجام امور تکثیر 1396/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3