مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/06/18 1399/06/29
فروش املاک 1399/05/23 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ملک مسکونی و یک قطعه صنعتی 1399/05/08 رجوع به آگهی
املاک مشروحه: کاربری تجاری و عرصه قدرالسهم و اعیان 93/18 صنعتی با عرصه 22142 و اعیان 29353 تجاری قدر... 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/12/05 1398/12/15
فروش املاک 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20