مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود 1398/03/30 رجوع به آگهی
زمین مسکونی با مساحت عرصه 180 -زمین مسکونی با مساحت عرصه 176/57- زمین مسکونی با مساحت عرصه 177.33 و... 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد بر نیاز 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد بر نیاز 1398/02/02 رجوع به آگهی
زمین 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از املاک 1398/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد بر نیاز 1397/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد بر نیاز 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مازاد بر نیاز 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک مازاد 1397/09/24 1397/09/26
صفحه 1 از 2