مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محوطه ای جهت پارکینگ سواری 1394/09/15 1394/09/28
واگذاری یک عدد تابلو دو وجهی جهت فعالیت تبلیغات واقع در پارکینگ 1394/09/05 1394/09/16
واگذاری یک عدد تابلو دو وجهی جهت فعالیت تبلیغات 1394/08/17 رجوع به آگهی
واگذاری محلی واقع در پایانه 1394/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری یک عدد تابلو 2 وجهی جهت فعالیت تبلیغات 1394/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری محلی به مساحت حدود 20 مترمربع واقع در بازار خرید و فروش خودرو 1394/06/23 1394/07/05
واگذاری غرفه 1394/06/08 1394/06/22
واگذاری ساماندهی و تمرکز مسافربرهای پارک سوار 1394/06/08 1394/06/22
واگذاری یک عدد تابلو 2 وجهی جهت فعالیت تبلیغات 1394/05/21 1394/06/02
واگذاری ساماندهی و تمرکز مسافربرهای پارک سوار 45 متری 1394/05/21 1394/06/02
صفحه 3 از 6