مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارک سوار 1393/09/15 1393/09/29
واگذاری پارک سوار واقع در سه راه رجایی شهر 1393/09/15 1393/09/29
واگذاری باب غرفه تجاری 1393/09/10 1393/09/23
واگذاری پارک سوار 1393/09/08 1393/09/29
واگذاری پارک سوار 1393/09/08 1393/09/29
واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی 1393/09/05 1393/09/16
واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی 1393/08/28 1393/09/16
واگذاری محوطه پارکینگ سواری و اتوبوس 1393/08/01 1393/08/17
واگذاری محیط خانه تاکسی 1393/08/01 1393/08/04
واگذاری محیط خانه تاکسی 1393/07/23 1393/08/04
صفحه 5 از 6