کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8030215 مزایده فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه استان زنجان 1403/03/07 رجوع به آگهی
7889870 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان استان زنجان 1403/02/06 1403/02/08
7856263 مزایده اجاره سالن ورزشی استان زنجان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7833454 مزایده خودروی سواری پیکان انژکتوری استان زنجان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7691464 مزایده اجاره سالن ورزشی استان زنجان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7281602 مزایده اجاره فضای اداری - تجاری استان زنجان 1402/08/17 رجوع به آگهی
6889891 مزایده فروش ضایعات آهنی و کاغذ باطله مراکز و واحدهای دانشگاه استان زنجان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6824319 مزایده فروش ضایعات آهنی و کاغذ باطله مراکز و واحدهای دانشگاه استان زنجان 1402/04/31 رجوع به آگهی
6658297 مزایده فروش ضایعات آهنی و کاغذ باطله مراکز و واحدهای دانشگاه استان زنجان 1402/03/24 رجوع به آگهی
6642121 مزایده اجاره سالن ورزشی استان زنجان 1402/03/21 رجوع به آگهی
6522078 مزایده اجاره طبقه اول فاز دوم ساختمان آموزشی استان زنجان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6479775 مزایده اجاره سالن ورزشی استان زنجان 1402/02/06 رجوع به آگهی
6351462 مزایده اجاره ساختمان مجاور ورزشگاه استان زنجان 1401/12/10 رجوع به آگهی
6334139 مزایده اجاره طبقه همکف ساختمان استان زنجان 1401/12/07 رجوع به آگهی
6333388 مزایده اجاره سالن استان زنجان 1401/12/07 رجوع به آگهی
5439251 مزایده اجاره فضای اداری-تجاری استان زنجان 1401/04/14 رجوع به آگهی
5061745 مزایده واگذاری زمین ورزشی فنس دار استان زنجان 1401/01/21 رجوع به آگهی
4985434 مزایده سالن ورزشی دانشگاه استان زنجان 1400/12/15 رجوع به آگهی
4937770 مزایده مجتمع فرهنگی استان زنجان 1400/12/09 رجوع به آگهی
4917818 مزایده اجاره سالن آیینه (ورزشی) همکف ساختمان الحاقی ورزشگاه استان زنجان 1400/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4