مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی مشروحه (براده آهن ـ میلگرد مازاد Q12-16MC5 انواع تیغچه و ابزارهای بروچ ضایعاتی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی : ا- براده آهن ۲- میلگرد مازادQ12-16MC5 انواع تیغچه و ابزارهای بروچ ضایعاتی ۳- انواع ابزارهای ضایعاتی شیو، شیپینگ و دیبور ۴- انواع سنگ صنعتی ضایعاتی و خاک ساچمه شات ب... 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع برادههای چدن، آلومینیوم و آهن - تخته ضایعاتی و تنه و شاخه درختان و ... 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی : انواع براده های برنج، چدن، آلومینیوم و آهن - تخته ضایعاتی -کارتن، کاغذ باطله و تخته ضایعاتی - نان خشک - تسمه پلاستیکی، نایلون و اقلام پلاستیک ضایعاتی - سنگ صنعتی ضایعاتی -... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده (1)انواع براده های برنج، چدن، آلومینیوم و آهن (۲) تخته ضایعاتی (۳) کارتن، کاغذ باطله و تخته ضایعاتی (۴) نان و خشک (۵) تسمه پلاستیکی، نایلون و اقلام پلاستیک ضایعاتی و ..... 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی: انواع براده های برنج، چدن، آلومینیوم و آهن ـ تخته ضایعاتی ـ کارتن، کاغذ باطله و تخته ضایعاتی ـ نان خشک ـ تسمه پلاستیکی، نایلون واقلام پلاستیک ضایعاتی ـ بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیت... 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی - انواع براده های برنج چدن، آلومینیوم و آهن- میلگرد قطر ۵۱۲ mc ۱۶- تجهیزات متفرقه دستگاه، قطعات آلومینیوم چسبیده به آهن و... 1399/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 101 تن میل گرد قطر 16mc 12 1399/09/29 رجوع به آگهی
مزایده تجهیزات متفرقه ۲- تخته ضایعاتی ۳- اقلام پلاستیکی و پلاستیک و نایلون ضایعاتی و تسمه پلاستیکی ۴- بشکه پلاستیکی ۲۲۰ لیتری و .... 1399/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی شرکت 1399/08/17 رجوع به آگهی
مزایده عمومی اقلام ضایعاتی 1399/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرک 1399/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده اقلام ضایعاتی مشروحه زیر: انواع براده های برنج, چدن, آلومینیوم, آهن -استیل نسوز ضایعاتی, آهن آلات متفرقه ضایعاتی, قطعات آلومینیومی و قطعات آلومینیوم چسبیده به آهن و تجهیزات متفرقه دستگاه و ..... 1399/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6