کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6830826 مزایده فروش نه دستگاه خودرو استان تهران 1402/05/02 1402/05/04
6826067 مزایده فروش نه دستگاه خودرو استان تهران 1402/05/01 1402/05/04
6820052 مزایده فروش نه دستگاه خودرو استان تهران 1402/04/29 رجوع به آگهی
6638823 مزایده اجاره یک باب نانوایی استان تهران 1402/03/20 1402/03/18
6630130 مزایده فروش نه دستگاه خودرو استان تهران 1402/03/17 1402/03/18
6629284 مزایده اجاره یک باب نانوایی استان تهران 1402/03/17 1402/03/18
6620118 مزایده اجاره یک باب نانوایی استان تهران 1402/03/13 رجوع به آگهی
6620117 مزایده فروش نه دستگاه خودرو استان تهران 1402/03/13 رجوع به آگهی
2610771 مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو استان تهران 1398/11/23 رجوع به آگهی
2607543 مزایده فروش تعداد 11 دستگاه خودرو متعلق به خود استان تهران 1398/11/21 رجوع به آگهی
2588191 مزایده فروش یازده دستگاه خودرو استان تهران 1398/11/14 1398/11/17
2583863 مزایده فروش یازده دستگاه خودرو استان تهران 1398/11/13 1398/11/17
2583083 مزایده فروش 11 دستگاه خودرو استان تهران 1398/11/13 رجوع به آگهی
1771986 مزایده فروش اوراقی نه دستگاه خودرو گمرک ایران در سال 97 شامل تویوتا GTF هایلوکس و صبا جی تی ایکس و مزدا و مزدا جی ال ایکس استان تهران 1397/11/15 1397/11/24
1768863 مزایده فروش اوراقی نه دستگاه خودرو گمرک استان تهران 1397/11/14 1397/11/24
1092883 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز استان تهران 1396/02/04 1396/02/10
1092388 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز استان تهران 1396/02/03 1396/02/10
580090 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو استان تهران 1392/11/24 1392/11/26
579681 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو استان تهران 1392/11/23 رجوع به آگهی
467426 مزایده فروش دو دستگاه خودرو (سواری پراند و وانت مزدا دو کابین ) از طریق مزایده استان تهران 1391/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1