مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
8واحد منزل سازمانی آپارتمانی ( - پلاک ثبتی 1/5272 با مساحت اعیان 85/13 و کاربری مسکونی - پلاک ثبتی... 1398/10/11 رجوع به آگهی
8 واحد منزل سازمانی آپارتمانی 1398/10/10 رجوع به آگهی
اتومبیل سواری پژو پارس-اتومبیل سواری پژو 405 1397/09/06 رجوع به آگهی
دو دستگاه اتومبیل سواری پژو 1397/09/06 رجوع به آگهی
فروش 8 واحد منزل سازمانی آپارتمانی 1397/08/01 1397/08/10
فروش هشت واحد منزل سازمانی آپارتمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 1397/07/30 1397/08/10
8 واحد منزل سازمانی آپارتمانی 1397/07/07 رجوع به آگهی
فروش 3 دستگاه انواع اتومبیل شامل:یک دستگاه مینی بوس هیوندا(قابل تمدید به پلاک مجدد نمیباشد) یک دستگا... 1396/12/05 رجوع به آگهی
فروش 3 دستگاه انواع اتومبیل شامل:یک دستگاه مینی بوس هیوندا(قابل تمدید به پلاک مجدد نمیباشد) یک دستگا... 1396/12/05 رجوع به آگهی
3 دستگاه اتومبیل دولتی خارج رده, فرسوده و مازاد - مینی بوس هیوندا-پژو پارس-یک دستگاه پژو 405 1396/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2