مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از فضاهای آموزشی و سرایداری که تحت پوشش 1399/05/01 1399/05/09
واگذاری اماکن 1399/02/20 1399/02/27
مزایده اماکن آموزش و پرورش 1399/02/02 رجوع به آگهی
مزایده اماکن آموزش و پرورش 1399/02/01 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای استیجاری 1398/11/19 رجوع به آگهی
فضای استیجاری جهت راه اندازی مرکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی و نمایندگی بیمه معلم و ساختمان های و... 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 کلاس پیش دبستانی به صورت اجاره با حفظ کاربری جهت راه اندازی کلاس های پیش دبستانی 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از ساختمان های واقع در محوطه مدارس 1398/07/03 رجوع به آگهی
فروش ساختمان های محوطه مدارس دولتی 1398/07/02 رجوع به آگهی
مزایده ساختمانهای واقع در محوطه مدارس دولتی 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2