مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی 1399/04/16 رجوع به آگهی
برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل ( استخر دریا دلان، سالن چند منظوره و زمین چمن) 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان و یک باب مغازه (بصورت مجزا) 1398/04/03 1398/04/10
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان شماره یک کانون فرهنگی شاد و یک باب مغازه (بصورت مجزا) 1398/04/02 1398/04/10
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل استخر وسالن چند منظوره و زمین چمن 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان شماره یک و ساختمان شماره دو و یک باب مغازه (به صورت مجزا) 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان شماره یک و ساختمان شماره دو و یک باب مغازه (به صورت مجزا) 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل استخر ,سالن چند منظوره و زمین چمن 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3