مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک دوره مرکز تکثیر آبزیان گرمایی 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو 1399/02/23 1399/02/27
اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو مرکز تحقیقات 1399/02/22 1399/02/27
اجاره یک دوره مرکز تکثیر آبزیان گرمایی 1399/02/02 رجوع به آگهی
اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو 1399/02/01 1399/02/04
اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو 1399/01/31 1399/02/04
اجاره یک دوره مرکز تکثیر آبزیان گرمایی 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو مرکز تحقیقات 1398/12/03 رجوع به آگهی
اجاره یک دوره قشلاقی حق تعلیف اراضی غیرشیلاتی 1398/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5