کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7661606 مزایده اجاره ایستگاه تحقیقات شیلات و آبزیان استان کرمانشاه 1402/11/24 رجوع به آگهی
7580376 مزایده فروش اموال مازاد و فرسوده شامل، بدنه و موتور قایق، آهن آلات ضایعاتی، میز و صندلی، رایانه و.. استان کرمانشاه 1402/11/03 1402/11/08
7575288 مزایده فروش اموال مازاد و فرسوده شامل بدنه و موتور قایق، اهن آلات ضایعاتی، میز و صندلی، رایانه استان کرمانشاه 1402/11/02 1402/11/08
7574906 مزایده اجاره یکساله ایستگاه تحقیقات شیلات و آبزیان استان کرمانشاه 1402/11/02 1402/11/10
7573282 مزایده آهن آلات - بدنه قایق و.. استان کرمانشاه 1402/11/02 رجوع به آگهی
7570107 مزایده اجاره یکساله ایستگاه تحقیقات شیلات و آبزیان به منظور یکدوره تکثیر پست لارو میگو آب شیرین استان کرمانشاه 1402/11/01 1402/11/10
7569535 مزایده اجاره ایستگاه تحقیقات شیلات و آبزیان استان کرمانشاه 1402/11/01 رجوع به آگهی
6150872 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی / مساحت عرصه : 221.500 متر مربع / مساحت اعیان : 221.500 متر مربع استان کرمانشاه 1401/10/26 رجوع به آگهی
6085200 مزایده اجاره ایستگاه تحقیقات آبزیان استان کرمانشاه 1401/10/05 رجوع به آگهی
6077965 مزایده اجاره یکساله ایستگاه تحقیقات شیلات و آبزیان استان کرمانشاه 1401/10/04 1401/10/10
6072784 مزایده زمین زراعی مساحت 221500 مترمربع استان کرمانشاه 1401/10/01 رجوع به آگهی
6070463 مزایده یک قطعه زمین به منظور ایجاد طرح تلفیقی و کاربری کشاورزی شیلاتی استان کرمانشاه 1401/09/30 1401/10/20
5639170 مزایده فروش یک قطعه زمین به منظور ایجاد طرح تلفیقی وکاربری کشاورزی، شیلاتی به مساحت 221,500 متر مربع استان کرمانشاه 1401/06/08 رجوع به آگهی
5638722 مزایده فروش زمین زراعی استان کرمانشاه 1401/06/08 رجوع به آگهی
5571187 مزایده فروش یک قطعه زمین به منظور ایجاد طرح تلفیقی وکاربری کشاورزی، شیلاتی استان کرمانشاه 1401/05/19 1401/05/22
5565554 مزایده زمین کاربری زراعی استان کرمانشاه 1401/05/18 رجوع به آگهی
4558265 مزایده فروش اموال و اقلام مازاد و مستعمل برقی و... استان کرمانشاه 1400/09/08 رجوع به آگهی
4558206 مزایده فروش اموال فرسوده و مازاد استان کرمانشاه، استان تهران 1400/09/08 1400/09/17
3837692 مزایده واگذاری یک دوره پست لارو و میگو استان کرمانشاه 1400/02/13 1400/02/15
3831214 مزایده واگذاری یک دوره پست لارو و میگو استان کرمانشاه 1400/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5