مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره پارکینگ 1401/01/31 1401/01/27
مزایده اجاره پارکینگ - اجاره زمین جهت ایجاد و راه اندازی شهربازی و پارک بادی - اجاره قطعه زمین جهت سنگ تراشی 1401/01/27 1401/01/27
مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل نصب و راه اندازی شهربازی و پارک بادی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل قطعه شماره یک آرامستان 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از محل نصب تابلوی تبلیغاتی در دو طرف عرشه پل 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات 1400/04/18 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از محل نصب تابلوی تبلیغاتی 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از عصارخانه چهارشنبه بازار 1399/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8