مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از شش عدد تابلو تبلیغاتی گردان چهار وجهی ساعت دار 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از ش ش عدد تابلو تبلیغاتی گردان چهاروجهی ساعت دار در سطح شهر 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1۸0 مترمربع 1399/06/05 رجوع به آگهی
مزایده ملک با کاربری مسکونی و مساحت 180 مترمربع 1399/05/29 رجوع به آگهی
بهره برداری از محل نصب و استقرار یک عدد تلویزیون شهری LED با مساحت 12 مترمربع 1399/05/27 رجوع به آگهی
بهره برداری از محل نصب و استقرار یک عدد تلویزیون شهری LED با مساحت 12 مترمربع 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 12150 و 160 مترمربع 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت 12150 و 160 مترمربع 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک مسکونی و تجاری 1399/02/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک مسکونی و تجاری 1399/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10