مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فر.ش ضایعات مازاد بر نیاز - خودروی پژو ۴۰۵ مدل ۹۰ تصادفی و اسقاطی- تابلو برق در ابعاد مختلف- الکتروم... 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد بر نیاز نیروگاه 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز مستهلک و ضایعاتی نیروگاه 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد برنیاز نیروگاه 1399/04/01 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد برنیاز نیروگاه 1399/04/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز، مستهلک و ضایعاتی نیروگاهها 1399/03/31 رجوع به آگهی
اقلام مازاد بر نیاز نیروگاه ها 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد بر نیاز نیروگاه ها 1398/12/11 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی 1398/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی 1398/05/05 1398/05/15
صفحه 1 از 2