مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین ( قطعه شماره 4 ) به مساحت 211/97 مترمربع 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 211/97 مترمربع 1399/02/11 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تیپ EQ4251 سه محوره ده چرخ به رنگ سفید مدل 2008 1398/10/17 1398/10/21
فروش دو دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تیپ EQ4251 سه محوره ده چرخ به رنگ سفید مدل 2008 1398/10/11 1398/10/21
فروش یک قطعه زمین 1397/10/15 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/10/08 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/10/08 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/10/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/09/14 1397/09/22
فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری 1397/09/07 1397/09/22
صفحه 1 از 3