مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره گلخانه - فروش املاک 1401/02/06 1401/02/10
مزایده واگذاری گلخانه ـ فروش املاک 1401/01/27 1401/02/10
مزایده زمین ها با نوع کاربری : مسکونی و تجاری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره گلخانه 1400/12/26 1401/01/06
مزایده واگذاری اجاره گلخانه 1400/12/18 1401/01/06
مزایده واگذاری گلخانه 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه 1400/11/30 1400/12/12
مزایده فروش املاک 1400/11/21 1400/12/03
مزایده واگذاری گلخانه 1400/11/18 1400/12/12
مزایده فروش املاک مسکونی شهرداری واقع در سطح شهر - ملک با کاربری مسکونی به مساحت 289 متر مربع - ملک با کاربری مسکونی به مساحت 180 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مسکونی شهرداری واقع در سطح شهر - ملک با کاربری مسکونی به مساحت 289 متر مربع - ملک با کاربری مسکونی به مساحت 180 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/11/11 1400/12/03
مزایده فروش املاک 1400/08/25 1400/09/07
مزایده فروش املاک 1400/08/17 1400/09/07
مزایده فروش املاک مسکونی شهرداری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/06/27 1400/07/08
مزایده فروش املاک 1400/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8