مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری عرصه و اعیان و سرقفلی 1399/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف به پلاک ثبتی 1073 بخش 3 1399/06/02 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد تجاری غرفه عینک فروشی 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری تاکسی سرویس بیمارستان 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری غرفه عینک فروشی 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد باب واحد تجاری عرصه و اعیان وقف و سرقفلی به مساحت تقریبی 30 مترمربع 1399/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری غرفه عینک فروشی پلاک ثبتی 7108/5 به مساحت 27 مترمربع 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری تاکسی سرویس 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب واحد تجاری غرفه و لوازم جانبی موبایل واقع در بیمارستان 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری تاکسی سرویس بیمارستان به پلاک ثبتی 350/7066به مساحت 6 مرمربع 1399/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5