مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری 1395/12/08 1395/12/16
غرفه های ترمینال برون استانی به شرکت 1395/11/21 1395/12/02
واگذاری غرفه های ترمینال برون استانی 1395/11/13 1395/12/02
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری (کارت پارک الکترونیکی) و دریافت عوارض پارک حاشیه ای 1395/11/12 1395/11/19
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری (کارت پارک الکترونیکی) و دریافت عوارض پارک حاشیه ای 1395/10/28 1395/11/07
واگذاری تعداد سه عدد پارکینگ عمومی 1395/10/15 1395/10/27
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری (کارت پارک الکترونیکی) و دریافت عوارض پارک حاشیه ای 1395/10/15 1395/10/23
اجاره تعداد سه عدد پارکینگ عمومی 1395/10/08 1395/10/27
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری (کارت پارک الکترونیکی) 1395/09/25 1395/10/04
واگذاری اجرای طرح ترافیک شهری (کارت پارک الکترونیکی) 1395/09/18 1395/10/04
صفحه 1 از 2