مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری عواید ومنافع عرصه یک قطعه زمین و عرصه و اعیان ساختمان 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید و منافع یک قطعه زمین جهت احداث 30 غرفه - - واگذاری منافع و عواید ساختمان جهت ایجاد مرکز خدماتی رفاهی و تفریحی از قبیل فروشگاه، شهربازی 1401/03/03 1401/03/09
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث گلخانه و یک بابت اتاقک جهت راه اندازی دم نوش خانه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید و منافع یک قطعه زمین جهت احداث گلخانه - منافع و عواید یک اتاقک جهت راه اندازی دمنوش خانه 1401/02/24 1401/02/08
مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/18 1400/12/22
مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/17 1400/12/22
مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/15 1400/12/22
مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/10 1400/12/22
مزایده زمین مسکونی - تجاری اداری 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان کاروانسرای 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۱۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۱۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کلیه صنوف جز صنوف مزاحم و آلاینده در قالب اجاره 1400/01/26 1400/02/07
مزایده اجاره کلیه صنوف جز صنوف مزاحم و آلاینده 1400/01/25 1400/02/07
مزایده واگذاری عواید و منافع یک باب غرفه تجاری در قالب اجاره 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید یک واحد تجاری 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 20 مترمربع 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید و منافع یک باب غرفه تجاری 1399/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عواید یک باب ساختمان به متراژ 255 مترمربع در قالب اجاره جهت کافی شاپ و فست فود 1399/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12