مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 20 مترمربع 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری عواید یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 20 مترمربع 1399/06/24 1399/07/07
واگذاری منافع عرصه یک قطعه زمین به متراژ 3750 مترمربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین جهت گلخانه 1399/06/18 1399/06/31
واگذاری عواید یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 20 متر مربع 1399/04/14 1399/04/26
واگذاری منافع عرصه ۴ قطعه زمین و دریاچه مصنوعی 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری چهار قطعه زمین و همچنین دریاچه مصنوعی جهت ارائه خدمات تعیین شده در مجموعه پارک جنگلی 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری عواید یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 20 متر مربع 1399/03/12 1399/03/27
واگذاری بصورت اجاره شهربازی واقع در پارک با دستگاه های موجود از قبیل فانفار، موتوریل، هواپیمای جهنده... 1399/03/07 1399/03/22
بهره برداری از منافع پارکینگ های طبقاتی, حاشیه ای و محله ای سطح شهر بیرجند طبق لیست 1399/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19