کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1982948 مزایده واگذاری غرفه ها و اماکن :غرفه عطریات-غرفه خطاطی-غرفه اسباب بازی-غرفه مینی تنقلات و مواد شوینده و ..... استان فارس 1398/03/08 رجوع به آگهی
1226150 مزایده واگذاری غرفه های 1-صنایع دستی و خرازی 2-. غرفه نوبرانه-3. غرفه انبار و تغذیه استان فارس 1396/08/06 رجوع به آگهی
1226109 مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی، نوبرانه و انبار تغذیه استان فارس 1396/08/06 رجوع به آگهی
1225619 مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی اتوبوسهای تحت پوشش استان فارس 1396/08/04 رجوع به آگهی
1224981 مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی اتوبوسهای تحت پوشش استان فارس 1396/08/03 رجوع به آگهی
1210520 مزایده واگذاری غرفه استان فارس 1396/07/05 رجوع به آگهی
1210483 مزایده واگذاری غرفه رستوران ـ غرفه اسباب بازی ـ غرفه پنچرگیری ـ غرفه انبار تغذیه استان فارس 1396/07/05 رجوع به آگهی
1210427 مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی ـ غرفه نوبرانه ـ غرفه پاپکرون ـ غرفه های خشکبار، کافی شاپ، سوپرمارکت و ساندویج سرد ـ غرفه قهوه اسپرسو ـ غرفه پیک موتوری استان فارس 1396/07/05 رجوع به آگهی
1209733 مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی و خرازی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و.... استان فارس 1396/07/04 رجوع به آگهی
1209728 مزایده واگذاری غرفه رستوران، غرفه اسباب بازی، غرفه پنچرگیری و ... استان فارس 1396/07/04 رجوع به آگهی
1193716 مزایده واگذاری 1. غرفه قهوه اسپرسو -غرفه صنایع دستی و خرازی شعبه 1 استان فارس 1396/06/05 1396/06/14
1193713 مزایده واگذاری غرفه چایسراو غرفه ساندویچی استان فارس 1396/06/05 رجوع به آگهی
1193648 مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... استان فارس 1396/06/05 رجوع به آگهی
1193071 مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1193009 مزایده واگذاری غرفه های (رستوران ـ صنایع دستی و خرازی ـ نوبرانه ـ پاپکرون ـ غرفه های خشکبار، کافی شاپ، سوپر مارکت و...و غرفه سوغات ـ موبایل و لوازم جانبی ، خشکبار) استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1193006 مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1193001 مزایده واگذاری غرفه چایسرا و غرفه چایسرا استان فارس 1396/06/04 رجوع به آگهی
1193000 مزایده واگذاری غرفه قهوه اسپرسو و صنایع دستی استان فارس 1396/06/04 1396/06/14
1187291 مزایده واگذاری، غرفه پیک موتوری استان فارس 1396/05/25 رجوع به آگهی
1187290 مزایده واگذاری غرفه ساندویچ و خشکبار استان فارس 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6