مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری غرفه ها و اماکن :غرفه عطریات-غرفه خطاطی-غرفه اسباب بازی-غرفه مینی تنقلات و مواد شوینده و ..... 1398/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های 1-صنایع دستی و خرازی 2-. غرفه نوبرانه-3. غرفه انبار و تغذیه 1396/08/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی، نوبرانه و انبار تغذیه 1396/08/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی اتوبوسهای تحت پوشش 1396/08/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی اتوبوسهای تحت پوشش 1396/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1396/07/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه رستوران ـ غرفه اسباب بازی ـ غرفه پنچرگیری ـ غرفه انبار تغذیه 1396/07/05 رجوع به آگهی
مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی ـ غرفه نوبرانه ـ غرفه پاپکرون ـ غرفه های خشکبار، کافی شاپ، سوپرمارکت و ساندویج سرد ـ غرفه قهوه اسپرسو ـ غرفه پیک موتوری 1396/07/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی و خرازی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و.... 1396/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه رستوران، غرفه اسباب بازی، غرفه پنچرگیری و ... 1396/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 1. غرفه قهوه اسپرسو -غرفه صنایع دستی و خرازی شعبه 1 1396/06/05 1396/06/14
مزایده واگذاری غرفه چایسراو غرفه ساندویچی 1396/06/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... 1396/06/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... 1396/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های (رستوران ـ صنایع دستی و خرازی ـ نوبرانه ـ پاپکرون ـ غرفه های خشکبار، کافی شاپ، سوپر مارکت و...و غرفه سوغات ـ موبایل و لوازم جانبی ، خشکبار) 1396/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های صنایع دستی - غرفه نوبرانه - غرفه پایکرون - غرفه خشکبار کافی شاپ و..- غرفه موبایل - غرفه سوغات و ... 1396/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه چایسرا و غرفه چایسرا 1396/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه قهوه اسپرسو و صنایع دستی 1396/06/04 1396/06/14
مزایده واگذاری، غرفه پیک موتوری 1396/05/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه ساندویچ و خشکبار 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6