مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری باشگاه بدنسازی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن بدنسازی 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری طبقه اول (2 واحد) از ساختمان به مساحت تقریبی 240 مترمربع 1401/02/07 1401/02/15
مزایده واگذاری طبقه اول 2 واحد ساختمان مرکزی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری باشگاه 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری باشگاه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده باشگاه ورزشی 1401/01/28 1401/02/05
مزایده واگذاری استخر 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی شامل استخر، سالن چند منظوره و سالن بدنسازی 1401/01/17 1401/01/23
مزایده واگذاری مغازه 120 متری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن موسسه (مجموعه هتلینگ و رستوران ـ کلنیک دندانپزشکی) 1401/01/17 1401/01/24
مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن موسسه (مجموعه هتلیتگ و رستوران ـ کلینیک دندانپزشکی) 1401/01/16 1401/01/24
مزایده واگذاری مجموعه اقامتی و هتلینگ موسسه 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کلینیک داندانپزشکی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 120 متری موسسه 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه ورزشی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری باشگاه 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 65 متری 1401/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18