مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از پارکینگ روباز خودروهای سواری بصورت شبانه روزی به انضمام تعداد دو دستگاه کانک... 1398/10/10 1398/10/25
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی (2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی) 1398/10/03 1398/10/14
واگذاری بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی (2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی) 1398/10/02 1398/10/14
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی 2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی 1398/10/02 1398/10/14
بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر (کیوسک مطبوعاتی تنقلاتی ـ غرفه حبوبات و خشکبار ـ واحد تجار... 1398/09/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از تعداد غرف واقع در سطح شهر 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد 3 دستگاه باسکول الکترونیکی (2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی) 1398/08/27 1398/09/07
صفحه 2 از 63