مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از تعداد 3 دستگاه باسکول الکترونیکی (2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی) 1398/08/27 1398/09/07
واگذاری بهره برداری از تعدادی مکان جهت عرضه گل فروشی (گل نرگس شاخه بریده) 1398/08/29 1398/09/06
واگذاری بهره برداری از تعدادی مکان جهت عرضه گل فروشی (گل نرگس شاخه بریده) واقع در سطح شهر به ابعاد 8... 1398/08/28 1398/09/06
واگذاری بهره برداری از تعداد 3 دستگاه باسکول الکترونیکی (2 دستگاه 60 تنی و یک دستگاه 40 تنی) 1398/08/23 1398/09/07
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1398/07/28 1398/08/01
واگذاری بهره برداری از تعدادی محل استقرار غرفه نهال فروشی 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه میوه و تره بار 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1398/07/22 1398/08/02
حراج حضوری میوه و تره بار 1398/07/23 1398/08/01
بهره برداری از تعدادی غرف 1398/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 63