مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1398/02/12 1398/02/18
بهره برداری از غرفه سوپر مارکت 1398/02/12 رجوع به آگهی
بهره برداری از تعدادی واحد تجاری 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعدادی واحد تجاری 1398/01/29 1398/02/04
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف 1398/01/29 1398/02/04
واگذاری بهره برداری از تعدادی واحد تجاری 1398/01/26 1398/02/04
بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1398/01/26 1398/02/04
بهره برداری از تعدادی غرف 1397/12/19 1397/12/22
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر 1397/12/18 1397/12/22
واگذاری غرف سطح شهر 1397/12/18 1397/12/22
صفحه 6 از 61