مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و اجاره ۱. استخر سرپوشیده ۲. زمین فوتبال ۳. برداشت محصول گردو و... 1399/02/28 1399/03/07
فروش خودروهای مازاد 1397/11/24 رجوع به آگهی
اصلاحیه حق استفاده از منافع فضای زمین اسکیت، راپل و فضای تولید گل و گیاه 1396/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری زمین اسکیت- راپل و فضای تولید گل و گیاه 1396/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از منافع فضای سالن نگارخانه خود به مدت یک سال به شرط رضایت قابل تمدید برای سال دو... 1396/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از منافع فضای سالن نگارخانه 1396/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود به صورت عقد اجاره 1396/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود به صورت عقد اجاره 1396/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از منافع فضای زمین فوتبال به صورت اجاره 1396/08/07 رجوع به آگهی
اجاره استخر روباز (چهار فصل) 1396/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3