مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مغازه تعمیر لوازم خانگی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده طبقه فوقانی ساختمان مرکز مشاوره 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از دبیرستان 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دبیرستان 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان سریداری اداره 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه قدیمی 1400/09/28 1400/10/18
مزایده واگذاری اجاره مدرسه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده مهد 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک کلاس به انضمام دفتر کار مجاور 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده انبار کتاب لوازم التحریر 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از دبیرستان 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از دبستان 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان سرایداری 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان سریداری 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده مدرسه 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده محل استقرار دستگاه خودپرداز 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده یک کلاس به انضمام دفتر کار 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده مغازه لوازم خانگی 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک کلاس پیش دبستانی 1400/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13