مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مجموعه آبی 1398/10/07 1398/10/14
واگذاری مجموعه آبی ایثار 1398/10/04 1398/10/14
واگذاری بهره برداری از سالن بدنسازی، سالن رزمی و ایروبیک ، مجموعه اقامتی ، تالار همایش و تالار پذیرا... 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از سالن بدنسازی، سالن رزمی و ایروبیک ، مجموعه اقامتی ، تالار همایش و تالار پذیرا... 1397/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از استخر، مجموعه اقامتی، تالار همایش و تالار پذیرایی موسسه 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از استخر، مجموعه اقامتی، تالار همایش و تالار پذیرایی موسسه 1397/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از استخر، مجموعه اقامتی، تالار همایش 1397/07/24 1397/07/30
واگذاری بهره برداری از استخر، مجموعه اقامتی، تالار همایش 1397/07/23 1397/07/30
واگذاری مراکز ورزشی 1396/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از آشپزخانه با دو سالن پذیرایی موسسه 1396/09/25 1396/09/27
صفحه 1 از 3