کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8146671 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان و یک باب مغازه استان تهران 1403/04/06 1403/04/16
8141258 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان و یک باب مغازه استان تهران 1403/04/04 1403/04/16
2333493 مزایده فروش زمین ها و آپارتمان های مسکونی و تجاری استان خوزستان، استان کرمان، استان خراسان رضوی ... 1398/07/28 1398/08/08
2332156 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 95 مترمربع استان خوزستان، استان تهران 1398/07/25 رجوع به آگهی
2330937 مزایده واگذاری یک باب ملک مسکونی به متراژ 494 مترمربع استان کرمان، استان تهران 1398/07/24 رجوع به آگهی
2329507 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ملک مسکونی در سه طبقه (با موقعیت تجاری) استان خراسان رضوی، استان تهران 1398/07/24 1398/08/08
2322618 مزایده فروش زمین ها و آپارتمان های مسکونی و تجاری -زمین کشاورزی متراژ 1013/5 مترمربع-یک واحد آپارتمان مسکونی متراژ 138 مترمربع- یک باب ملک مسکونی با موقعیت تجاری متراژ عرصه 185 و اعیان 568 مترمربع و..... استان خوزستان، استان کرمان، استان خراسان رضوی ... 1398/07/21 1398/08/08
2314625 مزایده واگذاری یک باب ملک مسکونی به متراژ 494 مترمربع استان کرمان، استان تهران 1398/07/16 رجوع به آگهی
2314539 مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 95 مترمربع استان خوزستان، استان تهران 1398/07/16 رجوع به آگهی
2313977 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ملک مسکونی در سه طبقه (با موقعیت تجاری) استان خراسان رضوی، استان تهران 1398/07/16 1398/08/08
2303726 مزایده خرید یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 138 مترمربع استان خراسان رضوی، استان تهران 1398/07/16 رجوع به آگهی
2295640 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 25 واحد مسکونی (دارای سند منگوله دار، گواهی پایان ساخت 1388) ـ متراژ کلی اعیان (25 واحد) 1305 مترمربع و میانگین متراژ هر واحد 52 مترمربع استان مازندران، استان تهران 1398/07/13 رجوع به آگهی
2277544 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 25 واحد مسکونی (دارای سند منگوله دار، گواهی پایان ساخت 1388) به متراژ کلی اعیان (25 واحد) 1305 مترمربع و میانگین متراژ هر واحد 52 مترمربع (به صورت یکجا و یا تک واحد) استان مازندران، استان تهران 1398/07/08 رجوع به آگهی
2261839 مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان مسکونی به متراژهای 74 و 57 مترمربع به صورت مجزا استان تهران 1398/07/06 رجوع به آگهی
2252087 مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان مسکونی به متراژهای 74 و 57 مترمربع به صورت مجزا استان تهران 1398/06/31 1398/07/13
2240289 مزایده یک قطعه زمین با کاربری باغ(سند منگوله دار) - به متراژ 1013 مترمربع استان تهران، استان البرز 1398/06/30 رجوع به آگهی
2239211 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ملک مسکونی دارای سند منگوله دار به متراژ 567 مترمربع استان خراسان رضوی، استان تهران 1398/06/30 1398/07/07
2239175 مزایده واگذاری پروژه هتل استان هرمزگان، استان تهران 1398/06/30 رجوع به آگهی
2239174 مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی (دارای سند منگوله دار) به متراژ 20.000 مترمربع استان تهران 1398/06/30 رجوع به آگهی
2239170 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری باغ (سند منگوله دار) به متراژ 1013 مترمربع استان تهران، استان البرز 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3