مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش سهام و آپارتمان 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام و آپارتمان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام و دفتر مرکزی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام و دفتر مرکزی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده سه دهنه مغازه 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با بنای گاراژ کاربری تجاری به مساحت عرصه: 3777/15 متر مربع و اعیانی 1218 متر مربع 1400/06/04 1400/06/14
مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات صنعتی به متراژ عرصه: 19200 متر مربع و اعیانی: 5547 متر مربع 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری - مسکونی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام 1400/02/18 1400/02/30
مزایده فروش سهام 1400/02/15 1400/02/30
مزایده ماشین آلات - کاربری صنعتی - زمین و ساختمان - کاربری تجاری - زمین با بنای موجود - کاربری تجاری 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰ درصد سهام شرکت 1400/01/23 1400/02/07
مزایده فروش سهام 1400/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام شرکت 1399/12/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین صنعتی 1399/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات صنعتی 1399/12/10 1399/12/20
مزایده فروش اموال منقول و غیرمنقول با کاربری تجاری/مسکونی -صنعتی 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک با کاربری تجاری / مسکونی - صنعتی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام ـ فروش 100% سهام شرکت 1399/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9