مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی 1401/01/29 1401/02/10
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی 1401/01/28 1401/02/10
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه در حریم راههای استان 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها 1400/08/27 1400/09/06
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راهها 1400/08/25 1400/09/06
مزایده نصب بنر -نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبورد 1400/06/18 1400/06/27
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/06/15 1400/06/27
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راهها 1400/06/14 1400/06/27
مزایده نصب بنر نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه 1400/04/10 1400/04/26
مزایده نصب بنر, نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه 1400/04/09 1400/04/26
مزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در حریم راهها 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو 405 مدل 1386 1400/03/26 1400/04/07
مزایده فروش یک دستگاه 405 مدل 86 1400/03/24 1400/04/08
صفحه 1 از 7