مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری بوفه سوپرمارکت 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرفه با کاربری بوفه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه در پایانه مرزی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری حمل و نقل 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از طرح خودگردان پارکینگ پایانه بار 1400/12/23 1401/01/18
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی زمین به منظور استقرار کاربری نمایشگاه و فروشگاه وسایل نقلیه سنگین 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه با کاربری تعمیر و فروش وسایل نقلیه 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذسرقفلی غرفه 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری حمل ونقل 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده نگهداری و بهره برداری از پایانه بار 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده تکمیل، بازسازی و نگهداری تعداد هفت دستگاه پل عابر پیاده، در ازای بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور 1400/11/26 1400/12/01
مزایده تکمیل، بازسازی و نگهداری تعداد هفت دستگاه پل عابر پیاده، در ازای بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور 1400/11/24 1400/12/01
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی زمین برای استقرار کاربری فروشگاه و نمایشگاه در پایانه بار 1400/11/20 1400/12/04
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی تابلو تبلیغاتی 1400/11/20 1400/12/04
مزایده فروش تاسیسات موتورخانه 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرفه به صورت شیشه ای 1400/09/08 1400/09/21
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی سوله با کاربری انبار (تخم مرغ) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرفه 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرفه در سالن تجاری 1400/07/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8