کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6609723 مزایده عملیات اجرایی ساخت و نگهداری نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن استان البرز 1402/03/10 1402/03/21
6544704 مزایده فروش اموال فرسوده حدود 150 بشکه فلزی فرسوده در محل استان خراسان رضوی 1402/02/24 1402/02/28
6541636 مزایده فروش 150 بشکه فلزی فرسوده در محل استان خراسان رضوی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6540269 مزایده فروش اموال فرسوده (حدود 150 بشکه فلزی فرسوده) استان خراسان رضوی 1402/02/23 1402/02/28
6470144 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه با کاربری بیمه شخص ثالث استان خراسان رضوی 1402/02/04 رجوع به آگهی
6465680 مزایده واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه به متراژ حدودی 15 متر مربع با کاربری بیمه شخص ثالث، بدنه و ... ناوگان ترانزیت استان خراسان رضوی 1402/01/31 رجوع به آگهی
6461536 مزایده واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه به متراژ حدودی 15 متر مربع با کاربری بیمه شخص ثالث، بدنه و ... استان خراسان رضوی 1402/01/30 رجوع به آگهی
6428348 مزایده اجاره بدون سرقفلی قطعه زمین با کاربری تجهیزات مرکز آماده سازی آسفالت و سنگ شکن به متراژ 6816 مترمربع استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6426896 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه رستوران استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6426147 مزایده اجاره بدون سرقفلی سوله جهت کاربری ورزشی به متراژ 1016 متر مربع استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6426104 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه امور تجاری-خدماتی به متراژ 32.3 متر مر بع استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6425630 مزایده نگهداری و بهره برداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6425541 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه امور تجاری-خدماتی به متراژ 44 مترمربع استان خراسان رضوی 1402/01/20 رجوع به آگهی
6420868 مزایده 6 ردیف مزایده شامل واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی رستوران-واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه-واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی سوله و... استان خراسان رضوی 1402/01/19 1402/02/07
6307034 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه نیمه کاره به متراژ حدودی 25 متر مربع با کاربری حمل و نقل استان خراسان رضوی 1401/12/01 1401/12/10
6305387 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه نیمه کاره با کاربری حمل و نقل به متراژ حدود 25 متر مربع استان خراسان رضوی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6305383 مزایده اجاره بدون سرقفلی غرفه نیمه کاره با کاربری حمل و نقل به متراژ حدود 25 متر مربع استان خراسان رضوی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6302602 مزایده واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه نیمه کاره به متراژ حدودی 25 متر مربع با کاربری حمل و نقل استان خراسان رضوی 1401/11/30 1401/12/10
6283615 مزایده واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی 1 باب غرفه با کاربری تجاری خدماتی استان خراسان رضوی 1401/11/26 1401/12/03
6276597 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه با کاربری تجاری - خدماتی استان خراسان رضوی 1401/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10