مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری حمل و نقلی در پایانه سیمان 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل به منظور انجام امور مربوط به جابجایی مسافران در پایانه مرزی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری حمل و نقلی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تجاری با کاربری سیمکارت فروشی در پایانه مرزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارخانه آسفالت 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش کلی و یکجای اثاثیه اداری اسقاطی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش کلی و یکجای اثاثیه اداری اسقاطی 1400/11/23 1400/11/27
مزایده فروش کلی و یکجای اثاثیه اداری اسقاطی 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه 1400/11/14 1400/11/14
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودرو های ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/11/14 1400/11/14
مزایده اجاره کارخانه آسفالت 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب غرفه با کاربری صرافی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل به منظور انجام امور مربوط به جابجایی مسافران 1400/11/12 1400/11/25
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه برای خودروهای ورودی و خروجی پایانه مرزی 1400/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12