مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری استیجاری بخشهای از مرکز 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1401/02/06 1401/02/11
مزایده ساخت و احداث 3 دستگاه پل عابرپیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و احداث 3 دستگاه پل عابرپیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای منصوبه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و احداث 3 دستگاه پل عابرپیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 6 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلو ها 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای منصوبه 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوها 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورها 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و احداث سه دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوها 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده بهسازی مقاوم سازی ونگهداری از6دستگاه پل عابرپیاده وبهره برداری تبلیغاتی ازتابلوها شهرستان 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و نصب 9 دستگاه پل عابر پیاده 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده ساخت و نصب 9 دستگاه پل عابر پیاده 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده - ریل گارد - تیر آهن مستعمل 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری چاه آب 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش و واگذاری چاه آب 1400/08/16 1400/08/22
مزایده بهسازی مقاوم سازی نگهداری از 9 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای منصوبه 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده ریل گارد-تیرآهن مستعمل-تابلو علائم جاده ای -میل گرد مستعمل-برجک نگهبانی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 16/6 با کاربری کیف و کفش 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10