مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ 1400/10/15 1400/10/19
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی پایانه بار 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف تجاری و خدماتی پایانه ها 1400/09/24 1400/10/08
مزایده واگذاری غرفه تجاری و خدماتی پایانه ها 1400/09/22 1400/10/08
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی تنظیف و نگهداری پایانه بار - واگذاری غرفه امور بیمه ای 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف امور بیمه ای 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی پایان بار 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی تنظیف و نگهداری پایانه بار - واگذاری غرفه امور بیمه ای 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده - واگذاری غرف امور بیمه ای (2 باب) و - واگذاری غرفه امور مسافر بری 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف امور بیمه ای 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه مسافربری پایانه مرزی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف پایانه ها (واگذاری اجاره غرفه امور بیمه ای ـ لاستیک روکشی و جایگزینی باتری از کار افتاده ) 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه امور بیمه ای 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه فروش و جایگزینی لاستیک روکشی باتری با کاربری فروش و جایگزینی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه و سوپرمارکت 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه فروش و جایگزینی لاستیک روکشی و باتری 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه با کاربری بوفه و سوپر مارکت کوچک در پایانه 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده - واگذاری اجاره بوفه و سوپرمارکت - واگذاری غرفه فروش و تعویض لاستیک مستعمل با لاستیک روکشی و جایگزینی باتری از کار افتاده 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری دولتی پراید مدل 83 اسقاطی و اوراقی بصورت کیلویی 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8