کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200950 مزایده فروش تعداد 10 دستگاه خودرو نیمه سنگین (اوراقی بصورت یکجا) - فروش تعداد (10) دستگاه خودرو نیمه سنگین (اوراقی بصورت یکجا) استان فارس 1403/04/19 1403/04/23
8200917 مزایده فروش تعداد 17 دستگاه خودرو سبک (اوراقی بصورت یکجا) - فروش تعداد 17 دستگاه خودرو سبک (اوراقی بصورت یکجا) استان فارس 1403/04/19 1403/04/23
8193258 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش تعداد 10 دستگاه خودرو نیمه سنگین - فروش تعداد 17 دستگاه خودرو سبک استان فارس 1403/04/17 1403/04/23
8187380 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : 1- فروش تعداد 10 دستگاه خودرو نیمه سنگین 2- فروش تعداد 17 دستگاه خودرو سبک استان فارس 1403/04/16 1403/04/23
8116279 مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری موسو - فروش یکدستگاه خودرو سواری موسو مشمول کمیسیون ماده 2 استان فارس 1403/03/29 1403/04/03
8114962 مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو GLXI 405 - فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو GLXI 405 استان فارس 1403/03/29 1403/04/03
8110215 مزایده فروش خودروها شامل: سواری کار موسو E32M3 سال ساخت 1382 رنگ نقره ای روغنی - سواری پژو 405 GLXI سال ساخت 1386 رنگ بژ متالیک استان فارس 1403/03/27 رجوع به آگهی
8104655 مزایده سواری موسو E32M3 سال 1386 رنگ بژ متالیک- سواری پژو 405 GLXI سال 1382 رنگ نقره ای روغنی استان فارس 1403/03/26 1403/04/03
7417603 مزایده واگذاری زمین با کاربری سنگ شکن استان فارس 1402/09/18 رجوع به آگهی
7417471 مزایده واگذاری اجاره غرفه با کاربری لاستیک فروشی استان فارس 1402/09/18 رجوع به آگهی
7417459 مزایده واگذاری غرفه بیمه استان فارس 1402/09/18 رجوع به آگهی
7416526 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : واگذاری غرفه با کاربری لاستیک فروشی - واگذاری غرفه بیمه- واگذاری زمین با کاربری سنگ شکن استان فارس 1402/09/18 1402/09/22
7409452 مزایده 3 عنوان شامل : واگذاری غرفه با کاربری لاستیک فروشی - واگذاری غرفه بیمه - واگذاری زمین با کاربری سنگ شکن استان فارس 1402/09/15 1402/09/23
7398902 مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری پایانه بار و بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی واقع در محورهای استان استان فارس 1402/09/13 1402/09/19
7362002 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : واگذاری امور نگهداری و بهره برداری پارکینگ پایانه بار - بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در محورهای استان استان فارس 1402/09/01 1402/09/06
7361837 مزایده بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده وبهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7361810 مزایده واگذاری اجاره امور نگهداری و بهره برداری پارکینگ پایانه بار استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358169 مزایده واگذاری شامل 2 مورد - واگذاری امور نگهداری و بهره برداری پارکینگ - بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابرپیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان فارس 1402/08/30 1402/09/06
7252143 مزایده فروش قطعات مایلر آب پاش سوپر دار استان فارس 1402/08/08 1402/08/11
7216849 مزایده اجاره واگذاری امور نگهداری و بهره برداری مجتمع خدماتی رفاهی استان فارس 1402/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9