کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8046242 مزایده واگذاری شامل 2 مورد اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرفه تجاری خدماتی استان کرمان 1403/03/10 1403/03/16
8043594 مزایده 9 عنوان مزایده شامل واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی استان کرمان 1403/03/09 1403/03/16
8036815 مزایده 2 عنوان مزایده شامل: اجاره بدون اخذ سقفلی یک باب غرف تجاری خدماتی به متراژ 25 متر مربع - اجاره بدون اخذ سقفلی یک باب غرف تجاری خدماتی به متراژ 70 متر مربع استان کرمان 1403/03/08 رجوع به آگهی
8035612 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ 99 متر مربع در محور بم-ماهان ک 141 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034601 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ 96 متر مربع در محور کرمان-ماهان ک 18 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034584 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ 99 متر مربع در محورماهان-کرمان ک5 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034577 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ 96 متر مربع در محور ماهان-کرمان500+28 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034542 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ102 متر مربع در محوربم-ماهان ک144 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034532 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ108 متر مربع استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034531 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ102 متر مربع در محورماهان-کرمان ک3 استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034530 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ108 متر مربع استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8034527 مزایده واگذاری قرارداد نگهداری و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی متراژ96 متر مربع استان کرمان 1403/03/08 1403/03/16
8031676 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نمازخانه و غرفه تجاری کیلومتر 110 محور کرمان-بافت به متراژ 110متر مربع استان کرمان 1403/03/07 1403/03/13
8031666 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرف تجاری خدماتی(آپاراتی) مستقر در پایانه بار کرمان متراژ70متر پلاک73 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/16
8031661 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرف تجاری خدماتی مستقر در پایانه بار کرمان متراژ25 متر پلاک61 استان کرمان 1403/03/07 1403/03/16
8025222 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نمازخانه، سرویس های بهداشتی و غرفه تجاری استان کرمان 1403/03/06 1403/03/13
7870501 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نمازخانه سرویس های بهداشتی و غرفه تجاری استان کرمان 1403/02/02 1403/02/08
7865462 مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی نمازخانه و غرفه تجاری کیلومتر 110 محور استان کرمان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7829530 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : فروش ضایعات (آهن آلات) - فروش ضایعات دم تیغ گریدر - فروش ضایعات بشکه فلزی- فروش ضایعات (لاستیک) استان کرمان 1403/01/25 1403/01/27
7814799 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : فروش ضایعات (آهن آلات) - فروش ضایعات دم تیغ گریدر - فروش ضایعات بشکه فلزی- فروش ضایعات (لاستیک) استان کرمان 1403/01/19 1403/01/27
صفحه 1 از 20