مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه حمل و نقل مسافر در پایانه مرزی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی تعداد 10 دستگاه چرخدستی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه سوپرمارکت 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه صرافی به مساحت 9 مترمربع 1401/03/02 1401/03/01
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه صرافی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه صرافی به مساحت 9 مترمربع 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه حمل و نقل مسافر به مساحت 25/11 متر مربع در پایانه مرزی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری هفت دستگاه خودرو سواری پژو 405 1401/01/24 1401/02/04
مزایده هفت دستگاه خودرو سواری پژو 405 1401/01/23 1401/02/04
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه صرافی در پایانه مرزی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی غرفه سوپرمارکت در پایانه مرزی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و بهره برداری از 10 تخته تابلو تبلیغاتی 1400/11/21 1400/11/20
مزایده واگذاری و بهره برداری از 10 تخته تابلو تبلیغاتی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و بهره برداری از 10 تخته تابلو تبلیغاتی 1400/11/19 1400/11/20
مزایده واگذاری غرفه امور بیمه گری به مساحت 6 متر مربع 1400/09/27 1400/09/27
مزایده واگذاری غرفه امور بیمه گری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه امور بیمه گری 1400/09/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6