مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت 1399/07/01 1399/07/09
واگذاری مرکز آماده سازی آسفالت بصورت اجاره بدون اخذ سرقفلی 1399/06/31 1399/07/09
اجاره بدون اخذ سرقفلی مرکز آماده سازی آسفالت 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه صرافی به مساحت 15 مترمربع 1399/05/20 1399/05/29
واگذاری غرفه صرافی به مساحت 15 مترمربع 1399/05/19 1399/05/29
واگذاری غرفه صرافی به مساحت 15 مترمربع 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه صرافی به مساحت 15 مترمربع 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع خدمات رفاهی 1399/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع رفاهی((مشتمل بر جایگاه های سوخت cng, بنزین, نفت گاز, رستوران غرفه تجاری با کاربری سوپر... 1399/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع رفاهی:(مشتمل بر جایگاه های سوخت cng, بنزین, نفت گاز, رستوران غرفه تجاری با کاربری سوپر... 1399/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6