مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره محل دبیرخانه 1397/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل دبستان 1397/02/18 رجوع به آگهی
اجاره محل ساختمان سالن بدنسازی مجموعه ورزشی 1397/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره محل ساختمان جنب اداره 1397/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری محل دبستان به صورت اجاره 1397/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری محل کانون به صورت اجاره 1396/12/21 رجوع به آگهی
اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه 1396/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل استخر 1396/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل استخر فرات 1396/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل استخر فرات 1396/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 4