مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین با کاربری تجاری 1399/05/07 1399/05/19
اجاره بوفه و محوطه پارک 1399/03/20 رجوع به آگهی
اجاره بوفه و محوطه پارک شهر 1399/03/03 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری تجاری - مساحت 28/21 مترمربع فروش ملک با کاربری مسکونی - مساحت 375/60 مترمربع- 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری تجاری و مسکونی 1398/04/22 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری تجاری - مساحت قطعه 28/21 و .... 1398/04/09 رجوع به آگهی
اجاره میدان دواب و هفته بازار 1398/02/28 رجوع به آگهی
اجاره دستگاههای شهربازی و واگذاری میدان دواب و هفته بازار 1398/02/16 رجوع به آگهی
فروش املاک تحت مالکیت شهرداری - کاربری مسکونی 1397/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3