مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از رستوران و سفره خانه سنتی 1395/09/14 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه های بازارچه محلی 1395/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از ایستگاه همشهری 1395/07/25 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرفه 1395/05/24 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ خودروهای کارگاهی بلوار 1395/05/11 رجوع به آگهی
بهره برداری ایستگاه عرضه میوه و تره بارو بازارچه محلی به صورت اجاره 1395/04/15 رجوع به آگهی
بهره برداری تعدادی از بازارچه هاو ایستگاه عرضه میوه و تره باربه صورت اجاره 1395/03/29 رجوع به آگهی
بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه وتره بار همشهری 1395/02/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از بازارچه محلی 1394/11/06 رجوع به آگهی
بهره برداری از ایستگاه 1394/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3