مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک واحد تجاری به مساحت 16 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب انبار به مساحت ۷۵‏/۱۶ متر مربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش یک باب انباری به مساحت۷۵‏/۱۵ متر مربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
-یک واحد مسکونی به مساحت 113/43 مترمربع -یک واحد مسکونی به مساحت 113/43 مترمربع -یک واحد مسکونی (ن... 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش ملک :حمام -(پلاک ثبتی 2/ 2911) با مساحت 1041/22 مترمربع 1399/05/28 رجوع به آگهی
فروش ملک 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری واحد مسکونی - یک باب انباری 1399/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 48 مترمربع 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب انبار به مساحت 15 مترمربع از موقوفه به صورت اجاره 1399/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5