کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100028 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان واحد مسکونی - ششدانگ عرصه و اعیان یک مغازه تجاری استان تهران 1403/03/24 1403/04/11
7723605 مزایده 15 عنوان مزایده شامل : اجاره املاک کاربری مسکونی - مغازه تجاری - واحد اداری استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7679554 مزایده واگذاری اجاره شامل 15 مورد ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد مسکونی- عرصه و اعیان یک باب مغازه- یک واحد اداری - عرصه و اعیان انبار استان تهران 1402/11/29 1402/12/15
7590564 مزایده واگذاری 42 ردیف مزایده : ششدانگ عرصه و اعیان مغازه های تجاری - یکباب آشپزخانه - تعدادی آپارتمان مسکونی - تعدادی واحدهای مسکونی - واحدهای انبار - واحدهای اداری استان تهران 1402/11/07 رجوع به آگهی
7113117 مزایده واگذاری اجاره در 21 ردیف واحد مسکونی به مساحت های مختلف استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
6323578 مزایده واگذاری ششدانگ 51 باب مغازه به اجاره جهت شغل فروش پوشاک استان تهران 1401/12/04 1401/12/20
6078120 مزایده واگذاری اجاره یک باب انبار - کارگاه 0 آپارتمان تجاری - واحد مسکونی - یکباب واحد آپارتمان استان تهران 1401/10/04 1401/10/24
4870939 مزایده اجاره یک باب انباری - اتاق - مغازه - واحد مسکونی استان تهران 1400/11/21 1400/12/07
4413519 مزایده واگذاری یک باب اطاق استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413515 مزایده واگذاری یک باب کارگاه تجاری استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413513 مزایده اجاره یک باب خانه مسکونی به مساحت ۰۰/۳۷۹ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413506 مزایده واگذاری یک باب آپارتمان مسکونی استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4336318 مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 - GLX مدل 1393 به رنگ خاکستری متالیک استان تهران 1400/06/30 رجوع به آگهی
4298080 مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 - GLX مدل 1393 به رنگ خاکستری متالیک استان تهران 1400/06/23 رجوع به آگهی
4252033 مزایده فروش خودرو سواری پژو ۴۰۵-GLX استان تهران 1400/06/10 رجوع به آگهی
4212736 مزایده واگذاری یک باب مغاره به مساحت ۶۲/۱۵ متر مربع استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212705 مزایده اجاره یک باب مسکونی استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212702 مزایده یک باب مغازه به مساحت ۹ مترمربع از موقوفه استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212700 مزایده اجاره یک باب آپارتمان استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212699 مزایده اجاره یک باب انبار استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4