مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 4 باب مغازه به صورت اجاره 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین 1398/09/16 رجوع به آگهی
منزل مسکونی - ساختمان اداری ، مسکونی - یک باب مغازه تجاری - 4/5 هکتار زمین باغ بادام با 6 سهم آب قنا... 1398/08/25 رجوع به آگهی
دو قطعه زمین 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش منزل مسکونی - ساختمان اداری، مسکونی - یک باب مغازه تجاری - 6 سهم آب قنات شامل 2/5 هکتار باغ با... 1398/08/04 رجوع به آگهی
فروش تعدادی وسیله نقلیه (ماشین و موتورسیکلت) فرسوده 1398/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین واقع در اراضی 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین 1398/02/23 رجوع به آگهی
یک باب مغازه 1397/08/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3