مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یکباب مغازه خواربار فروشی 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره زمین موقوفه به مساحت 1683 مترمربع 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری 54 پا آب و ملک 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه شماره 2 به مساحت 20 مترمربع 1398/11/21 رجوع به آگهی
یکباب مغازه به مساحت 30 مترمربع 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه خواربارفروشی 1398/03/23 رجوع به آگهی
اجاره پرورش ماهی 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب منزل مسکونی 1397/10/02 رجوع به آگهی
یکباب مغازه 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1397/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2