کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7804621 مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 20 دستگاه اتوبوس شهری خود استان گیلان 1403/01/15 1403/01/21
7112342 مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی استرابوردها استان گیلان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7058317 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 30 دستگاه اتوبوس شهری استان گیلان 1402/06/28 1402/07/05
6726562 مزایده فروش 14 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل استان گیلان 1402/04/05 1402/04/10
6710344 مزایده فروش 14 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل مدلهای 3020 و 457 ملکی خود استان گیلان 1402/04/04 1402/04/10
6710216 مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 35 دستگاه اتوبوس شهری استان گیلان 1402/04/04 رجوع به آگهی
6392734 مزایده فروش 13 دستگاه اتوبوس استان گیلان، استان قزوین 1401/12/24 1402/01/15
6319947 مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل مدلهای 355 و 457 ملکی خود استان گیلان، استان قزوین 1401/12/03 1401/12/10
6319815 مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل استان گیلان، استان قزوین 1401/12/03 1401/12/10
6308091 مزایده واگذاری بخشهایی از خدمات پایانه مسافربری استان گیلان 1401/12/01 1401/12/07
6286504 مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل مدلهای 355 و 457 ملکی خود استان گیلان، استان قزوین 1401/11/26 1401/12/10
6148497 مزایده واگذاری بخشهایی از خدمات پایانه مسافربری میدان گیل را به روش ROT بازسازی، بهره برداری و انتقال به بخش خصوصی استان گیلان 1401/10/26 1401/11/03
6121777 مزایده واگذاری بخشهایی از خدمات پایانه مسافربری استان گیلان 1401/10/18 1401/10/25
6098584 مزایده واگذاری بخشهایی از خدمات پایانه مسافربری میدان گیل به روش ROT بازسازی بهره برداری و انتقال استان گیلان 1401/10/11 1401/10/25
5078872 مزایده غرفه های حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی سازمان استان گیلان 1401/01/26 رجوع به آگهی
5068006 مزایده واگذاری غرفه های خود استان گیلان 1401/01/23 1401/07/29
5021756 مزایده محل استقرار خود پرداز استان گیلان 1401/01/06 رجوع به آگهی
5021748 مزایده استرابوردهای جایگاه استان گیلان 1401/01/06 رجوع به آگهی
5021739 مزایده استرابوردهای جایگاه استان گیلان 1401/01/06 رجوع به آگهی
5021715 مزایده محل استقرار 3 دستگاه خودپرداز استان گیلان 1401/01/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4