مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه و ماشین آلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول ازقبیل دستگاههاوماشین آلات موجود در محل کارخانه 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه و ماشین آلات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس - خاکستری مدل 1388 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحد آپارتمان با کاربری اداری 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات شرکت ورشکسته 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول و غیرمنقول ( کارخانه و ماشین آلات موجود) 1401/02/12 1401/03/16
مزایده ماشین چاپ هوشمند حرفه ایی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ده دستگاه خودرو شامل نیسان - کامیونت کاویان - اتوبوس و کامیونت ایسوزو 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول از قبیل دستگاه ها و ماشین آلات 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه و ماشین آلات 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده (عرصه و اعیان و تاسیسات کارخانه) ـ ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه به مساحت 2251/9 مترمربع ـ ماشین آلات تولیدی و عمل آوری و پخت و پشتیبانی ، تاسیسات و تجهیزات و اثاثیه و منصوبات 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه، زمین ساختمان مسکونی و تأسیسات محل کارخانه 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحد آپارتمان با کاربری اداری 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات منصوبه بهمراه ششدانگ عرصه و اعیان ( بدون تاسیسات) ملک مرغداری - - عرصه حدود 9476/25 متر مربع و اعیانی حدود 3893 متر مربع 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1400/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31