کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6452027 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان وانت استان تهران 1402/01/28 رجوع به آگهی
6430487 مزایده فروش ملک عرصه و اعیان و ارزش آن شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 186/29 متر مربع طبق گواهی پایان کار مساحت زمین طبق سند 517/50 متر مربع استان تهران 1402/01/21 رجوع به آگهی
6114391 مزایده فروش سه مغازه به مساحتهای 14/45 و 19/53 و 37/63 مترمربع استان تهران 1401/10/14 رجوع به آگهی
5736728 مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول ( عرصه کارخانه و تجهیزات و ماشین آلات با کلیه توابع و متعلقات موجود فعلی) استان تهران، استان البرز 1401/07/10 رجوع به آگهی
5734011 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اداری استان کرمان، استان تهران 1401/07/09 رجوع به آگهی
5728324 مزایده فروش اموال منقول ماشین آلات و تجهیزات استان تهران 1401/07/06 رجوع به آگهی
5728319 مزایده فروش اموال منقول (ماشین آلات موجود) استان تهران 1401/07/06 رجوع به آگهی
5706566 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 برنگ سفید روغنی مدل 1384 استان تهران 1401/06/28 رجوع به آگهی
5706097 مزایده فروش زمین تجاری استان کرمان، استان تهران 1401/06/28 رجوع به آگهی
5692458 مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه استان تهران 1401/06/27 رجوع به آگهی
5678026 مزایده واگذاری ملک ویلایی به صورت اجاره یا بهره برداری از آن استان تهران 1401/06/21 رجوع به آگهی
5677828 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری دارای پلاک ثبتی 3237 الی 3241 بخش 2 استان تهران 1401/06/21 رجوع به آگهی
5670105 مزایده فروش ششدانگ زمین و ماشین آلات صنعتی استان تهران 1401/06/19 رجوع به آگهی
5670103 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو شامل کامیونت مسقف فلزی آمیکو تیپ m4-55 مدل 1386 و یک دستگاه کامیون باری مسقف فلزی بنز تیپ ال پی مدل 1381 استان تهران 1401/06/19 رجوع به آگهی
5663868 مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول (کارخانه و ماشین آلات موجود) استان تهران 1401/06/16 رجوع به آگهی
5663752 مزایده فروش اموال غیر منقول عرصه و اعیان کارخانه و تاسیسات موجود استان تهران 1401/06/16 رجوع به آگهی
5663747 مزایده فروش یک باب مغازه استان تهران 1401/06/16 رجوع به آگهی
5650651 مزایده فروش ماشین آلات به همراه متعلقات مربوط به کلیه مشخصات فنی تجهیزات و ماشین الات حق الامتیازات صنعتی استان تهران 1401/06/13 رجوع به آگهی
5638986 مزایده فروش اموال غیر منقول زمین استان سمنان، استان تهران 1401/06/08 رجوع به آگهی
5635252 مزایده فروش اموال منقول (ماشین آلات موجود) استان گیلان 1401/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33