مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ماهیان مازاد 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش آلات و ادوات صید مکشوفه 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش آلات و ادوات صید مکشوفه 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش ماهیان مازاد خاویاری 1399/06/06 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از عرصه و یک باب ساختمان مشتمل بر دفتر کار ، کارگاه ، انبار 1399/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) عرصه و تاسیسات ساختمانی اعیانات موجود در عرصه پایگاه 1398/10/09 رجوع به آگهی
فروش ماهیان خاوریاری 1398/09/27 رجوع به آگهی
- اجاره اسکله صیادی و کرپی صید 1398/09/17 رجوع به آگهی
فروش ماهیان خاویاری مازاد 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8