مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حق بهره برداری از بیلبورد، استند، پرتابل و استرابوردهای شهری 1398/02/10 1398/02/21
واگذاری حق بهره برداری از بیلبورد، استند، پرتابل و استرابوردهای شهری 1398/02/03 1398/02/21
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی / واگذاری اجاره بها بهره برداری از پیشانی پل های هوایی عابر پیاده 1397/12/08 رجوع به آگهی
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی -واگذاری اجاره بها بهره برداری از پیشانی پل های هوایی عابر پیاده 1397/12/01 رجوع به آگهی
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهاء بهره برداری از پیشانی پل های هوایی عابر پیاده 1397/11/17 رجوع به آگهی
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی 1397/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهاء بهره برداری از پیشانی پل های هوایی عابر پیاده 1397/11/10 رجوع به آگهی
اجاره گلخانه و محوطه اطراف، اجاره دکه و عرصه در فضای سبز، واگذاری اجاره بهاء بهره برداری از پیشانی پ... 1397/10/08 رجوع به آگهی
اجاره گلخانه و محوطه اطراف، اجاره دکه و عرصه در فضای سبز، واگذاری اجاره بهاء بهره برداری از پیشانی پ... 1397/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2